Over Ons

BIM-management & -coördinatie

BIM is een manier van werken. Dit houdt in dat het niet enkel gaat over de opbouw van het 3D/BIM-model, maar dat we het hele project op een geïntegreerde manier aanpakken waarbij alle bouwpartners zo vroeg mogelijk in het proces worden betrokken en we aan de hand van hun feedback en input al in een vroeg stadium tot een realistisch en uitvoeringsrijp dossier kunnen komen.

Om tot dit resultaat te komen moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden en moet het voor elke bouwpartner duidelijk zijn welke rol hij vervult. Dit wordt vastgelegd in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan, dat volledig is afgestemd op de specialisaties en vaardigheden van elke individuele partner.

Tijdens de voorbereidende bouwteamvergaderingen wordt het project ontleed en worden alle mogelijke details en te verwachten problemen besproken. Hiervoor verzamelen we relevante technische informatie, stellen we issue-lijsten op en werken we deze vervolgens uit adhv principedetails waar nodig. Op die manier heeft elke bouwpartner reeds vroeg in het proces een zicht op het gehele project en kan hij feedback geven op belangrijke beslissingen en bekijken welke invloed deze zullen hebben op zijn specifieke taken.

De onderstaande grafiek illustreert deze manier van werken. Hij toont aan dat beslissingen die vroeg in het proces worden genomen, een kleinere invloed hebben op de kostprijs van een project. Verder zorgt deze manier van werken ervoor dat de doorlooptijd aanzienlijk ingekort kan worden, aangezien er nauwelijks of geen vertragingen meer zijn door het herwerken en communiceren van plannen en beslissingen. 

curve Mc Leamy

BIM-modeling

Na het voorbereidende traject gaat de BIM-modeling van start. In dit BIM-model worden alle besproken punten opgenomen, waardoor dit model een bron van data wordt en we hieruit ook alle benodigde info kunnen genereren. Gaande van uitvoeringstekeningen en -details tot meetstaten, lastenboeken en koppeling van technische fiches. Zo bekomen we op het einde van het project een volledig as-built model waarin alle relevante info is opgenomen. Dat kan dan weer dienen voor facility management en is van onschatbare waarde bij verbouwingen of afbraak/recyclage op het einde van zijn levenscyclus.

Om tot dit resultaat te komen heeft BIM Build heeft een aantal zeer gedreven en bedreven BIM-modelleurs die elk over specifieke vaardigheden beschikken binnen REVIT en over het algemeen in de BIM-werkwijze. Deze modelleurs kunnen voor elk van onderstaande activiteiten het modelleerwerk uitvoeren, ongeacht de context waarin de opdracht plaatsvindt (wel/geen BIM-management en/of -coördinatie): 

CONTACT

BIM Build nv | Schomstraat 36 | 2600 Berchem

T +32(0)489 32 80 30 | info@bimbuild.be

BTW BE 0670 620 782 | RPR Antwerpen, afdeling Turnhout