Vleminckveld - Antwerpen

BIM Build nam deel aan dit project:

- van ontwerp tot as-built het bouwteam begeleiden bij het nemen van ontwerp-beslissingen,

- coördineren van bouwteamvergaderingen,

- uitwerken van stabiliteit en technieken in BIM-model en coördineren met architectuurmodel van Conix-RDBM,

- genereren van alle uitvoeringsdetails,

- uitvoeringsplannen en meetstaten uit het 3D-model.

Partners

Bouwheer: WOW-Projects

Architect: Conix – RDBM Architects

Ingenieur Stabiliteit: Studiebureau Van Echelpoel

Ingenieur Technieken: Esta-advies

Ingenieur Akoestiek: Macobo

Hoofdaannemer: Thys Bouwprojecten

Onderaannemer CLT: CLT-s

CONTACT

BIM Build nv | Schomstraat 36 | 2600 Berchem

T +32(0)489 32 80 30 | info@bimbuild.be

BTW BE 0670 620 782 | RPR Antwerpen, afdeling Turnhout